VLADKO LOZIĆ - KRATKA FOTOBIOGRAFIJA

Vladko Lozić, diplomirani inženjer elektrotehnike i magistar tehničkih znanosti rođen je godine 1933. u Bosanskoj Gradiški u Bosni i Hercegovini.

Kao član Fotokluba Zagreb izlaže svoje radove od godine 1957. pa do konca osamdesetih godina. U tom razdoblju izlagao je na oko 350 natječajnih izložbi fotografije, kako u zemlji tako i u inozemstvu, od čega su oko 70 međunarodnih. Za svoju izlagačku aktivnost osvojio je 58 raznih nagrada i priznanja (pohvale, plakete, diplome).

U vremenu od godine 1963. do danas održao je 58 samostalnih izložbi fotografije u zemlji i inozemstvu (Austrija, Bosna i Hrecegovina, Italija, Mađarska, Rumunjska, Slovenija, Srbija).

Godine 1974. Fotosavez Jugoslavije dodjeljuje mu počasno zvanje kandidata majstora fotografije.

Od godine 1975. nosilac je počasnog zvanja AFIAP koje mu je dodjelila međunarodna federacija za fotografsku umjetnost (FIAP).

Godine 1977. Fotosavez Jugoslavije (FSJ) dodjeljuje mu počasno zvanje majstora fotografije (MFFSJ).

U časopisu Fotorevija Fotosaveza Jugoslavije, i u časopisu Tehnička kultura Hrvatske zajednice tehničke kulture kao i u dnevnom tisku objavljuje niz radova vezanih uz svoja istraživanja fotografskih prilika u Hrvatskoj.

Koautor je knjige "Zagrebačka fotografija" (autori mr.sc. Nada Grčević, mr.sc Mladen Grčević, prof.Zdenkmo Kuzmić i mr.sc. Vladko Lozić) u zajedničkom izdanju Fotokluba Zagreb i Grafičkog zavoda Hrvatske (1978.).

Godine 2000. objavljuje knjigu "Fotoklub Zagreb, 1892.-1992., prilozi za povjesnicu", u izdanju Fotokluba Zagreb, u kojoj sintetizira svoj dugogodišnji istraživački rad povjesti toga Kluba.

Godine 2003. objavljuje knjigu “Fotoamaterski pokret u Hrvatskoj”, u izdanju Fotokluba Zagreb, u kojoj analizira taj pokret od njegova nastanka (1892.) do konca 20-og stoljeća.

Koautor je knjige "Majstori hrvatske fotografije" - iz Zbirke hrvatske fotografije Fotokluba Zagreb (sa prof.Zdenkom Kuzmićem) u zajedničkom izdanju Matice hrvatske iz Zagreba i Fotokluba Zagreb. Knjiga je izborom žirija uvrštena u kategoriju najljepših hrvatskih knjiga, u skupini likovnih monografija za godinu 2005/2006. Izlagana je na Sajmu knjiga u Frankfurtu u vremenu od 4. do 8. 10.06. i na Leipziškom sajmu u vremenu od 22.03. do 25.03.07. godine nakon čega ostaje u trajnom vlasništvu Njemačkog muzeja knjige i tiskarstva.

U razdoblju od godine 1967. pa do godine 1983. obnaša dužnost tajnika Fotokluba Zagreb.

Kao tajnik kluba godine 1968. obnavlja održavanje međunarodne izložba fotografije (kasnije prozvane Zagreb salon).

Godine 197o. osniva Zbirku hrvatske fotografije, u kojoj se danas nalazi oko 8000 fotografija od oko 350 autora u vremenu od 30-ih godina prošlog stoljeća do današnjih dana.

Godine 1978., nakon višegodišnjih napora, tiska knjigu-almanah Zagrebačka fotografija.

Koncem 8o-ih godina opet je član Upravnog odbora Fotokluba Zagreb.

Od godine 1997. ponovo obnaša dužnost tajnika Kluba na kojoj se nalazi do danas.

Tijekom mnogih godina, kao tajnik kluba, namjerno stojeći u sjeni, ne ističući se i ne namečući svoje likovne i ostale nazore, budno prati i potiče sva klupska događanja. Na taj način ugradio je sebe u niz generacija i njihovih uspjeha.

Za svoj dugogodišnji organizacioni rad u Fotoklubu Zagreb, Narodnoj tehnici Hrvatske i u Fotosavezu Hrvatske dobiva niz priznanja od kojih su najznačajniji: orden rada sa srebrnim vjencem (1977.), počasno zvanje ES FIAP (1979.) međunarodne Federacije za fotografsku umjetnost, plaketa Tošo Dabac (1980.) te počasno zvanje Hon. AAFR (1983.) rumunjskog fotografskog saveza.

Zaslužni je član Fotokluba Zagreb (1964.), Narodne tehnike Hrvatske (1971.) i Fotokluba Rovinj (1990.).

Nositelj je nagrade tehničke kulture grada Zagreba, statue Zlatna krila, koju je dodjeljivala Narodna tehnika Zagreba (1971.) kao i nagrade Narodne tehnike Hrvatske za godinu 1991.

Godine 2000. pokreće u "Vijencu", časopisu za kulturu, znanost i umjetnost Matice hrvatske, veliki projekt objavljivanja pojedinih autora-fotografa iz „Zbirke hrvatske fotografije“ Fotokluba Zagreb. Taj je projekt tekao kontinuirano, tijekom pet godina (2000. - 2004.) i u njemu je slikom i tekstom obrađeno i objavljeno 111 autora.

Dobitnik je nagrade "Dr. Oton Kučera", za životno djelo, Zagrebačke zajednice tehničke kulture za godinu 2004.

Povodom 60. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture dobitnik je Povelje za dugogodišnji izniman doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u Hrvatskoj (2006.g.)

Kolekcije njegovih radova se čuvaju u Zbirci hrvatske fotografije pri Fotoklubu Zagreb, u Muzeju grada Šibenika i u Muzeju grada Zadra.

Živi i radi u Zagrebu.