VLADKO LOZIĆ - EVIDENCIJA

Pregled evidentiranih reprodukcija fotografija

1. 1956. Fotografija Na proljetnom suncu objavljena 14.04. u Studentskom listu
2. 1961. Fotografija Portret objavljena u katalogu XI. republičke izložbe fotografije Hrvatske u Rijeci
3. 1964. Fotografija Skrivene sudbine objavljena u katalogu 14. izložbe jugoslavenske fotografije u Zagrebu (Fotokino revija br. 12/64)
4. 1965. Fotografija Morski vuk objavljena u katalogu I. kupa jugoslavenske fotografije u Ljubljani (Fotokino revija br. 12/65)
5. 1967. Fotografija Skrivene sudbine objavljena u katalogu izložbe fotografije Zagreb 67 u Zagrebu
6. 1967. Fotografija Morski vuk objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije Čovjek i more u Zadru
7. 1967. Fotografije Sudnji dan i Tri ratna druga objavljene u katalogu II kupa jugoslavenske fotografije u Sarajevu (Fotokino revija br. 12/67)
8. 1968. Fotografija Sudnji dan objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije 14. Zagreb Salon u Zagrebu
9. 1968. Fotografije Tri ratna druga, Noćna priča, Jesenska simfonija, Sudnji dan i Morski vuk objavljene u katalogu 16. izložbe jugoslavenske fotografije u Novom Sadu (Fotokino revija br. 11/68)
10. 1969. Fotografija Tri ratna druga objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije Čovjek i more u Zadru
11. 1973. Fotografija Na raskršću objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije Zlatno oko 73 u Novom Sadu
12. 1975. Fotografija Sudnji dan objavljena u informativnom glasilu Jedinstvo od 30.10. u Sisku
13. 1975. Fotografija Smjena generacija objavljena u časopisu Željezničar od 17.11. u Zagrebu
14. 1976. Fotografija Mreža objavljena u katalogu izložbe Čelik i nafta u Sisku
15. 1976. Fotografija Pozdrav suncu objavljena 03.02. u Večernjem listu u Zagrebu
16. 1977. Fotografija Galebovi No 31 objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije u Grazu u Austriji
17. 1977. Fotografija Galebovi No 15 objavljena u katalogu II izložbe fotografije Fotokluba Dom JNA u Zagrebu
18. 1977. Fotografija Sudnji dan objavljena u informativnom glasilu Jedinstvo od 31.03. u Sisku
19. 1978. Fotografija Natjecatelji objavljena u katalogu izložbe fotografije Zagreb 78
20. 1978. Fotografija Galebovi No 15 objavljena u katalogu izložbe fotografija Fotokluba Zagreb u Baselu u Švicarskoj u organizaciji Fotokluba Ciba-Geigy
21. 1978. Fotografija UFO 78 objavljena u katalogu VII jugoslavenske izložbe fotografije Čelik i nafta u Sisku
22. 1979. Fotografija UFO 78 objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije 19. Zagreb salon u Zagrebu
23. 1979. Fotografija UFO 78 objavljena u Večernjem listu od 14.09. u Zagrebu
24. 1979. Fotografija UFO 78 objavljena u glasilu Tehnička kultura od listopada-studenog u Zagrebu
25. 1979. Fotografija Galebovi No 34 objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije Čovjek i more u Zadru
26. 1980. Fotografija Natjecatelji objavljena u katalogu izložbe fotografije Sarajevo 80
27. 1980. Fotografija UFO 78 objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije Interfotoklub VSETIN 80. u ČSSR
28. 1980. Tri fotografije iz ciklusa Pod starim krovovima objavljene na stranicama 12-13 u Večernjem listu od 17.09.
29. 1980. Fotografija Okovani Prometej objavljena u Varaždinskim vjestima od 28.08. u Varaždinu
30. 1980. Fotografija Autoportret objavljena u Vjesniku VIS u Varaždinu od 18.08.
31. 1981. Fotografija Galebovi objavljena u broju No 9, octobre 1991. u časopisu Objectif u Virtonu u Belgiji (Bulletin du Photoclub Virton)
32. 1983. Šest različitih fotografija sa željezničkim motivima objavljenih u informativnom listu Željeznički prijevoz ŽTP-a Zagreb od 06.06.
33. 1983. Fotografija Na startu objavljena u katalogu međunarodne izložbe fotografije u Pescari u Italiji
34. 1984. Fotografija Zagreb 31.12.1983. objavljena u časopisu Oko u broju 311 od veljače/ožujka
35. 1984. Fotografija UFO 78 objavljena u katalogu V međunarodnog bijenala kombinirane fotografije u Kopru
36. 1984. Fotografija Zagreb 31.12.1983. objavljena u glasilu Željezničar od 10.04.
37. 1984. Fotografija Mreža objavljena u glasilu Željezničar od 12.06.
38. 1984. Fotografija Pozdrav Suncu objavljena u glasilu Željezničar od 10.07.
39. 1984. Fotografija Djevojčica s mašnama objavljena u glasilu Željezničar od 24.07.
40. 1984. Fotografija Galebovi No 33 objavljena u glasilu Željezničar od 11.09.
41. 1984. Fotografija Kvadratura kruga objavljena u glasilu Željezničar od 13.11.
42. 1985. Fotografija Avet atoma objavljena u glasilu Željezničar od 10.09.
43. 1985. Fotografija Poslje kiše objavljena u glasilu Željezničar od 14.11.
44. 1985. Fotografija San i java objavljena u glasilu Željezničar od 10.12.
45. 1986. Fotografija Csilla objavljena u gasilu Željezničar od 11.03.
46. 1986. Fotografija Djetinjstvo periferije objavljena u glasilu Željezničar od 25.03.
47. 1986. Fotografija Natjecatelji objavljena u katalogu IX izložbe fotografije Fotokluba Oko u Zagrebu
48. 1986. Fotografija San i java objavljena u katalogu izložbe fotografije ČIN 86 u Novom Sadu
49. 1986. Fotografija UFO 78 objavljena u katalogu izložbe fotografije u Aradacu u Vojvodini
50. 1986. Fotografija UFO 78 objavljena u glasilu Željezničar od 27.05.
51. 1987. Fotografija Vragoljanka objavljena u glasilu Željezničar od 13.01.
52. 1987. Fotografija UFO 78 objavljena u glasilu Željezničke novine od 04.03. u Beogradu
53. 1987. Fotografija Pod starim krovovima No 53 objavljena u Večernjem listu od 10.12. u Zagrebu
54. 1987. Fotografije Mreža, Intimni kutići i Trbuhom za kruhom objavljene u glasilu Tehnička kultura br.92 od prosinca 1987.
55. 1987. Fotografija Vragoljanka objavljena u Večernjem listu od 19.12.
56. 1987. Fotografija Zagreb 31.12.1983. No 4 objavljena u katalogu XXIV izložbe fotografije u Valjevu
57. 1988. Fotografija San o sreći objavljena u časopisu OKO za veljaču-ožujak
58. 1992. Fotografija Ranjena zemlja No 22 objavljena u katalogu izložbe fotografije u Rovinju
59. 1994. Fotografije Život i smrt i Mjesečev pejsaž objavljene u katalogu međunarodne izložbe fotografije Photo-forum u Grazu u Austriji

Pregled evidentiranih napisa o izlagačkoj aktivnosti

Nastavno se daje kronološki popis evidentiranih napisa iz sredstava dnevnog tiska u kojima se spominje ime i bilježi fotografska aktivnost Vladka Lozića.

1. Napis Josipa Depola iz 1960.g., prigodom održavanja X.republičke izložbe fotografije Hrvatske: "......kao autor određenog likovnog gledanja izdvajaju se, ......V.Lozić (Noćna priča) ......"

2. Vjesnik iz 1964.g. u rubrici Priredbe objavljuje tijekom 14 dana noticu o samostalnoj izložbi:" U Fotoklubu Zagreb, Ilica 29/III. otvorena je izložba fotografije Sa svojim brigama Vladka Lozića. Može se razgledati do 31.1. utorkom i petkom od 18 do 21 sat."

3. Vjesnik od 17.12.1967. pod naslovom Pokal Tita Fotoklubu Zagreb, u napisu između ostalog donosi i popis autora koji su osvojili Kup:" ......Prvonagrađena kolekcija sastavljena je od deset fotografija sedmorice afirmiranih članova Fotokluba Zagreb: V.Lozić,V.Zuber, M.Koman ......"

Sličnu obavijest s popisom autora nagrađene kolekcije pod nazivom Trofej je stigao objavljuje i Večernji list od 12.12.1967.godine.

4. Večernji list od 23.06.1967. pod naslovom Medalje i diplome, između ostalog, daje i popis nagrada i imena nagrađenih autora na V.bienalu fotografije Čovjek i more u Zadru:"......a diploma petnaestorici izlagača, među kojima su jugoslaveni Vladko Lozić, Fernando Soprano i Dragoljub Stošić."

5. Vjesnik od 24.11.1968. pod naslovom Odlikovan Fotoklub Zagreb navodi između ostalog imena dobitnika nagrade Boris Kidrič Vijeća Narodne tehnike Jugoslavije:" ......srebrna:V.Lozić ......"

6. Vjesnik od 28.08.1969. pod naslovom Dvije plakete zagrebačkim fotomaterima, u podnaslovu objavljuje da je: "......brončana plaketa za kolekciju fotografija pripala članu istoga kluba (misli se na Fotoklub Zagreb) Vladku Loziću."

7. Vjesnik od 24.05.1971. objavljuje u rubrici Kultura kritički osvrt J.Škunce pod naslovom Premoć tradicionalne fotografije, kao polemiku i odgovor na uvodni tekst V.Lozića u katalogu izložbe fotografije Zagreb 71.

Dalje u tekstu se navodi: "......Lozić se opet sa svojim Usnulim svjetlima primiče zavodljivoj igri blistavog svjetla."

8. Večernji list od 24.12.1971. uz fotografiju dobitnika nagrade Tehničke kulture grada Zagreba Zlatna krila, u napisu pod naslovom Dodjeljena nagrada Tehničke kulture navodi: " Nagrada Tehničke kulture Zagreba dodjeljena je ....... Vladku Loziću članu Fotokluba Zagreb, poznatom fotoamateru,......."

9. Željezničke novine iz Beograda od 30.05.1973. najavljuju da će u prostorijama hotela Mutila u Medulinu biti priređena izložba umjetničke fotografije željezničara-amatera.

Željezničar iz Zagreba od 15.06.1973. u napisu pod naslovom Izložba slika i fotografija navodi da su izložene 33 umjetničke fotografije Vladka Lozića.

Glas Istre iz Pule od 07.06.1973. objavljuje u napisu Danas u Puli počinje festival folklora željezničara Evrope, između ostalog, da se u Medulinu otvara izložba likovnog stvaralaštva i umjetničke fotografije radnika-željezničara.

Napomena: U okvirima festivala željezničara Evrope priređena je bila samostalna izložba fotografije Vladka Lozića. Novinari su bili krivo informirani te su smatrali da je to međunarodna grupna izložba fotoamatera željezničara.

10. Večernji list od 12-13.04.1975.u napisu pod naslovom Zagreb kamerom fotoamatera navodi imena nagrađenih autora na izložbi fotografije Zagreb 75:" ...... nagrade Muzeja grada Zagreba dobili su Vladko Lozić, ......"

11. Vjesnik od 11.-12.1975. u napisu na temu I. radničkih sportskih igara željezničara Jugoslavije priopćava da je u Domu boraca i omladine Jugoslavije u Kumrovcu otvorena izložba fotografije Vladka Lozića pod nazivom Mladost Jugoslavije

12. Jedinstvo, tjednik SSRN općine Sisak, u povodu samostalne izložbe fotografije Vladka Lozića u galeriji Muzeja grada Siska objavljuje kritički prikaz prof.Franje Mrzljaka o izložbi a pod naslovom Stvarnost bez predrasuda.

13. Željezničar iz Zagreba od 17.11.1975. objavljuje napis pod naslovom Izložba fotografije Vladka Lozića u povodu njegove izložbe fotografije u Sisku.

U istom broju Željezničara u napisu pod naslovom Ne zaboravljaju svoje drugove navodi se u tekstu: "...... Tamo su prisustvovali i otvorenju izložbe umjetničke fotografije poznatog željezničkog fotoamatera dipl.ing.Vladka Lozića. "

14. U katalogu izložbe fotografije Fotokluba Zagreb održane od 29.05. do 05.06.1976. u Pescari u Italiji u predgovoru se spominje:" ...... slobodne kompozicije Vladka Lozića"

U povodu održavanja navedene izložbe, u lokalnim sredstvima dnevnoga tiska navode se i imena svih autora sudionika izložbe.

15. Vjesnik od 1.11.1976. u napisu pod naslovom Izložba umjetničke fotografije Čelik i nafta navodi da je jedna od dvije druge nagrade dodjeljena Vladku Loziću iz Zagreba.

16. Željezničar iz Zagreba od 14.03.1977. u napisu pod naslovom Počelo je prije 15 godina navodi: "......i samo izuzetno po nekog vanjskog suradnika, kao na primjer majstora umjetničke fotografije inž.Vladka Lozića."

17. Banatske novine iz Timisoare u Rumunjskoj, izdanje na srpsko-hrvatskom jeziku od 17.o6.1977.godine u napisu pod naslovom Umjetničke manifestacije-foto izložba 101 čarolija, između ostalog spominju: "..... intimni kutkovi Vladka Lozića ubedljivo ukazuju ......"

18. Glas Podravine iz Koprivnice od 14.o4. 1978. u napisu pod naslovom Visoki domet kroničara objavljuje kraću informaciju u povodu izložbe fotografije Vladka Lozića u Korpivnici .

Glas Podravine od 21.04.1978. u napisu pod naslovom Magistar-doktor fotografije donosi informaciju o izložbi fotografije Vladka Lozića u Koprivnici.

Signal, list željezničara Koprivnice od mjeseca srpnja 1978. objavljuje napis o izložbi fotografije Vladka Lozića u Koprivnici.

Željezničar od 24.04.1978. objavljuje u povodu te izložne napis pod naslovom Izložba fotografije Vladka Lozića.

19. Večernji list od 17.08.1978. uz fotografiju sa otvorenja VIII. izložbe fotografije Zagreb 78 navodi i imena dobitnika nagrada: ...... II.nagrada Vladku Loziću, ......"

20. Šibenski list od 3.o6.1978. pod naslovom Umjetničke fotografije Vladka Lozića objavljuje napis u povodu njegove izložbe fotografije u Šibeniku.

21. Večernji list od 13.07.1979. u napisu Fotografije Čelik i nafta objavljuje imena nagrađenih autora: "......dvije druge nagrade osvojili su Vladko Lozić i ......"

22. Narodni list iz Zadra od 4.08.1979.u napisu pod naslovom Jubilarna revija umjetničke fotografije navodi: "......najboljom kolekcijom proglašena je serija fotografija Vladka Lozića - Jugoslavija."

Slobodna Dalmacija od 6.08.1979. u napisu pod naslovom Jubilarni salon stvaralaštva navodi: " ......dok su za najbolje kolekcije dodjeljene zlatne medalje Vladku Loziću iz Jugoslavije i ......"

Vjesnik od 10.08.1979. u napisu pod naslovom 4231 fotografija, 1222 autora iz 41 zemlje navodi: " Najboljom kolekcijom na temu predstavio se V.Lozić iz Jugoslavije."

Večernji list od 23.08.1979. u napisu pod naslovom Čovjek i more navodi da je zlatnu medalju dobio Vladko Lozić za niz slika tematskog dijela.

23. Vjesnik od 18.09.1979. u napisu pod naslovom U skladu s tradicijom navodi: " ocjenjivački odbor nagradio je fotografije koje na eksperimentalni način koriste neke mogućnosti optike fotografske kamere (A.K., Vladko Lozioć, V.S.)

24. Šibenski list od 5.04.1980. pod naslovom Izložba Vladka Lozića objavljuje napis u povodu njegove druge izložbe fotografije u Šibeniku.

25. VIPOV Vjesnik iz Varaždina od 18.kolovoza 1980. objavljuje članak pod naslovom Fotografije Vladka Lozića

U jednom od njegovih slijedećih brojeva objavljen je napis pod naslovom Izlagao Vladko Lozić.

Večernji list od 27.08.1980. pod naslovom Izložba fotografije objavljuje vijest o izložbi fotografije Vladka Lozića u Varaždinu.

Varaždinske vijesti od 28.kolovopza 1980. objavljuju opširni napis pod naslovom Izlaže majstor fotografije. Napis je popraćen i reprodukcijom.

Večernji list od 17.09.1980. na tzv. duplerici objavljuje napis o izložbi fotografije Vladka Lozića u Varaždinu pod naslovom Pod starim krovovima, popraćen s tri reprodukcije.

26. Foto-kino revija iz Beograda, u svome broju od svibnja 1983. pod naslovom Lozić u Splitu donosi duži prikaz izložbe Vladka Lozića u Splitu.

27. Tehnička kultura iz Zagreba, u broju 38-39 od kolovoza-rujna 1982.objavljuje fotografiju i tekst sa izložbe MORE 82 u Zagrebu. Među nagrađenim autorima spominje se:"...... Galebovi No 16, Vladko Lozić, Fotoklub Zagreb, Zagreb,........"

28. Tehnička kultura iz Zagreba, broj 49 od kolovoza-rujna 1983. u napisu pod naslovom Sve čvršća suradnja donosi opis tri samostalne izložbe fotografije zagrebačkih autora u Splitu u organizaciji Fotokluba Jadran. U napisu je dat, uz ostalu dvojicu autora, detaljan opis Lozićeve splitske izložbe kao i fotografija sa otvorenja izložbe.

29. Banater Zeitung i Szabad Szo od 19.04.1983.,Timisoara-Rumunjska, najavljuju izložbu fotografije Vladka Lozića iz Zagreba-Jugoslavije.

Neuer Weg od 23.04.1983. kao i Neue Banater Zeitung od 28.04.1983. također informiraju o izložbi fotografije Vladka Lozića iz Zagreba-Jugoslavije.

Banatske novine od 22.04.1983. (izdanje ćirilicom) iz Timisoare u napisu pod naslovom Jugoslavija u fotografiji daju prikaz izložbe fotografije Vladka Lozića iz Jugoslavije.

Neue Banater Zeitung od 4.05.1983. donose napis pod naslovom Fotos von Vladko Lozić.

30. Željezničar iz Zagreba od 10.04.1984. u napisu pod naslovom Jednostavno sam želio fotografirati izvještava o fotografskom radu Vladka Lozića u povodu njegove izložbe fotografije u Kranju.

Delo iz Ljubljane od 13.04.1984. u rubrici Kulturni koledar oglašava izložbu V.Lozića u Mesnoj hiši u Kranju.

Glas od 6.04.1984. u rubrici Kulturni koledar također oglašava izložbu fotografije V.Lozića u Mesnoj hiši u Kranju.

Glas od 13.04.1984. donosi napis od dr.Cene Avguština pod naslovom Fotograf Vladko Lozić u Mesnoj hiši v Kranju.

31. Željezničar iz Zagreba od 10.07.1984. donosi kraći redakcijski napis pod naslovom Lozićevi radovi u Bugojnu.

32. Delo iz Ljubljane, u razdoblju od 24.08.-13.09.1984, u rubrici Kulturni koledar oglašava izložbu fotografije V.Lozića u Galeriji KC Miško Kranjec u Murskoj Soboti

33. Vestnik od 6.09.1984 u rubrici Razstave oglašava izložbu fotografije V.Lozića u Galeriji kulturnog centra Miško Kranjec u Murskoj Soboti.

34. Karlovački tjednik od 27.09.1984. donosi napis pod naslovom Fotografije V.Lozića.

Željezničar iz Zagreba od 25.09.1984. donosi napis pod naslovom Lozićevi radovi u Karlovcu..

35. Šibenski list od 4.08.1984. u napisu pod naslovom Obogaćena turistička ponuda izvještava: " Galerija Matulo otvorena je polovicom srpnja izložbom umjetničke fotografije Vladka Lozića."

Napomena: Galerija Matulo otvorena je te godine na otoku Prviću, mjestu Prvić Luka kod Šibenika.

36. Delo iz Ljubljane od 16.11.1984.godine u rubrici Kulturni koledar oglašava izložbu fotografije Vladka Lozića u galeriji Triglav u Kopru.

37. Oslobođenje iz Sarajeva od 23.04.1985. u rubrici pod naslovom Kultura, umjetnost, nauka donosi napis pod nazivom Fotografije Vladka Lozića s osvrtom na njegovu izložbu fotografije u Trebinju.

38. Željezničar iz Zagreba od 28.o5.1985. donosi napis pod naslovom Izložba fotografije V.Lozića u Rovinju.

La voce del Popolo iz Rijeke od 29.05.1985. u kulturnoj rubrici donosi napis pod naslovom Mette in Banca la foto d,autore Esposte la opere di Vladko Lozić.

Glas Istre iz Pule i Novi list iz Rijeke od 9.08.1985. pod naslovom Stalne izložbe fotografije izvještavaju:"......Spomenimo još da su do sada na ovaj način prezentirana već tri autora: Vladko Lozić iz Zagreba,......."

39. Delo iz Ljubljane za razdoblja od 2.-8., od 8.-16., od 16.-23. i od 23.-29. augusta 1985. u rubrici Kulturni koledar oglašava izložbu fotografije Vladka Lozića iz Zagreba u Foto-galeriji Slon u Ljubljani.

40. Novi list iz Rijeke od 26.o2.1986. pod naslovom Izložba Vladka Lozića donosi redakcijski napis o izložbi i autoru.Ova je izložba oglašavana u rubrici Izložbe za svo vrijeme trajanja od 14 dana.

Željezničar iz Zagreba od 11.03.1986. donosi napis pod naslovom Izložba Vladka Lozića u kojem se govori o autoru i njegovoj izložbi u Rijeci.

La voce del Popolo iz Rijeka od 10.03.1986. donosi oveći napis pod naslovom Nell mondo della fotografia sulla dolce ala di un Gabbiano. Tu se daju podaci o autoru ali i kritička analiza izložbe. Članak je popraćen fotografijom sa otvorenja.

41. Željezničar iz Zagreba od 22.04.1986. u napisu pod naslovom Otvorena izložba fotografije navodi između ostalog i imena nagrađenih autora: "......prvu nagradu, diplomu i novčani iznos zavrijedio je Vladko Lozić s fotografijom UFO 78......"

(uz izložbu fotografije fotoamatera željezničara Jugoslavije)

42. Glas Slavonije iz Osijeka od 15.05.1986. donosi napis pod naslovom Fotografije Vladka Lozića u kojem se govori o njegovoj izložbi u Osijeku.

Glas Slavonije od 17.05.1986. u rubrici Nedeljni magazin oglašava samostalnu izložbu fotografije Vladka Lozića u Osijeku.

Željezničar iz Zagreba od 27.05.1986. donosi napis pod naslovom Izložba Lozićevih fotografija u kojem se govori o izložbi u Osijeku.

43. Daruvarski list od 28.11.1986. donosi napis pod naslovom Majstor fotografije u povodu izložbe fotografije Vladka Lozića u Daruvaru.

Željezničar iz Zagreba od 9.12.1986. donosi napis Lozić trideset i prvi put u povodu izložbe fotografije u Daruvaru.

44. Željezničke novine iz Beograda od 4.03.1987. donose duži napis pod naslovom Trideset godina druženja sa fotografijom - poruka humanosti i ljubavi a u povodu 3o godišnjice fotografskog djelovanja Vladka Lozića.

45. U povodu održavanja retrospektiovne izložbe fotografije Vladka Lozića u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu zabilježeno je slijedeće:

Željezničar iz Zagreba od 24.11.1987. donosi napis pod naslovom Uskoro u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu izložba fotografije Vladka Lozića.

Vjesnik od 4.12.1987. donosi napis pod naslovom Zapisi jednog pogleda.

Željezničar iz Zagreba od 8.12.1987. donosi napis pod naslovom Kruna tridesetgodišnjim naporima.

Večernji list od 10.12.1987. donosi napis pod naslovom Galebovi kao sloboda.

Tehnička kultura iz Zagreba, broj 92 od prosinca 1987. donosi napis pod naslovom Umjetnik fotografije.

OKO od 25.02. do 10.03.1988. donosi napis pod naslovom Tri izložbe, uz izložbe fotografije Vladka Lozića, Marka Čolića i Vladimira Šimunića u Zagrebu.

46. Željezničar iz Zagreba od 11.05.1988. objavljuje napis pod naslovom Lozićeve fotografije na Ranžirnom kolodvoru.

Željeznički prijevoz iz Zagreba od 22.05.1988. objavljuje napis Izložba fotografije Vladka Lozića - Sa svojim brigama o održanoj izložbi fotografije u prostoru Doma željezničara na Zagreb Ranžirnom kolodvoru.

47. Željezničar iz Zagreba od 9.12.1988. donosi napis Izložba Lozićevih fotografija u kojem se govori o izložbi fotografije u Našicama.


Popis nagrada s imenima nagrađenih fotografija

1. 1957. god. I klupska izložba fotografije Fotokluba Moša Pijade u Studentskom domu Moša Pijade u Zagrebu.

I nagrada za kolekciju od 10 fotografija.

2. 1957. god. I klupska izložba fotografije Fotokluba Zagreb.

II nagrada za kolekciju fotografija:

 • Što se dogodilo
 • Jesen
 • Čita novine
 • Sa svojim brigama

3. 1957. god. II izložba fotografije fotoamatera studenata Hrvatske u Zagrebu.

III nagrada za kolekciju fotografija:

 • Na proljetnom suncu
 • I mi možemo kao veliki
 • Djedi i unuk
 • Zagorski pejsaž
 • Stari bećar
 • Dinamika

4. 1958. god. II klupska izložba fotografije Fotokluba Zagreb.

I nagrada za kolekciju fotografija

(katalog nije tiskan pa nije sačuvan popis fotografija)

5. 1960. god. III međuklupska izložba fotografije Fotokluba Slavonski Brod.

III nagrada za fotografiju

 • Portret

6. 1960. god. III međuklupska izložba fotografije Fotokluba Moša Pijade u Studentskom domu Moša Pijade u Zagrebu.

II nagrada za fotografiju

 • Jesenska simfonija

7. 1961. god. VIII izložba fotografije Fotokluba Bugojno.

Diploma za fotografiju

 • Jesenska simfonija

8. 1961. god. I međunarodna izložba fotografije Fotokluba Vršac.

Diploma za fotografiju

 • Starica

9. 1961. god. VI izložba fotografije Banije, Like i Korduna u Sisku.

II nagrada za fotografiju

 • Jesenska simfonija

10. 1961. god. XI republička izložba fotografije u Rijeci.

III nagrada za fotografiju

 • Portret

11. 1962. god. II međuklupska izložba fotografije Fotokluba Videm Krško.

II nagrada za fotografiju

 • Jesenska simfonija

12. 1962. god. X republička izložba fotografije Crne Gore u Titogradu.

Diploma za fotografije

 • Zimsko cvijeće
 • Trenuci svjetla

13. 1964. god. Međunarodna izložba fotografije u Modeni u Italiji.

Spomen medalja za fotografije

 • Djevojčica s mašnama
 • Usnula svjetla

14. 1965. god. Inter-fot festival u Leuvenu u Belgiji.

Diploma za fotografije

 • Starica
 • Skrivene sudbine

5. 1966.god. Međunarodna izložba fotografije u Tecuti u Rumunjskoj.

Diploma za fotografije

 • Zimsko cvijeće
 • Noćna priča
 • Usnula svjetla

16. 1967. god. Međunarodna izložba fotografije Čovjek i more u Zadru.

Diploma za fotografiju

 • Morski vuk

17. 1967. god. Pokrajinska izložba fotografije Banije, Like i Korduna u Karlovcu.

II nagrada za fotografiju

 • Sudnji dan

18. 1967. god. II kup jugoslavenske fotografije u Sarajevu.

Sudjelovanje u I. i II. plasiranim kolekcijama sa fotografijama

 • Tri ratna druga
 • Sudnji dan

19. 1968. god. Međunarodna izložba fotografije u Pecz-i u Mađarskoj.

Diploma za fotografiju

 • Skrivene sudbine

20. 1968. god. II međuklupska izložba fotografije Fotokluba Novi Beograd.

Diploma za fotografije

 • Tri ratna druga
 • Sudnji dan

21. 1968. god. Izložba fotografije Čelik i nafta u Sisku.

Diploma za fotografiju

 • Tri ratna druga

22. 1969. god. Međunarodna izložba fotografije Čovjek i more u Zadru.

III nagrada za kolekciju fotografija

 • Sudnji dan
 • Na umoru
 • Avet atoma
 • Tri ratna druga

23. 1970. god. Međunarodna izložba fotografije u Alba u Italiji.

Spomen medalja za fotografiju

 • Sudnji dan

24. 1972. god. I međuklupska izložba fotografije u Leskovcu u Srbiji.

Diploma za fotografije

 • Tri ratna druga
 • Sudnji dan
 • Noćna priča
 • Usnula svjetla

25. 1973. god. Međunarodna izložba fotografije Zlatno oko u Novom Sadu.

Diploma za fotografiju

 • Na raskršću

26. 1975. god. Izložba fotografije Zagreb 75 u Zagrebu.

Spomen plaketa Muzeja grada Zagreba za fotografije

 • Zagreb 1964.
 • Sa svojim brigama
 • Mladost se nikada ne zaboravlja
 • Na proljetnom suncu
 • Noćna priča

27. 1975. god. VI međuklupska izložba fotografije u Bijelom Polju.

Diploma za fotografiju

 • Štafeta

28. 1975. god. XVI međuklupska izložba fotografije u Kraljevu.

III.nagrada za fotografiju

 • Tri ratna druga

29. 1975. god. XVII republička izložba fotografije Crne Gore u Titogradu.

Diploma za kolekciju fotografija

 • Galebovi No. 15
 • Galebovi No. 17
 • Galebovi No. 20
 • Galebovi No. 21

30. 1975. god. Izložba fotografije Kraina 75 u Kranju u Sloveniji.

II nagrada za fotografiju

 • Na raskršću

31. 1976. god. Izložba fotografije Čelik i nafta u Sisku.

II nagrada za fotografiju

 • Mreža

32. 1976.god. Međunarodna izložba fotografije u Lisabonu u Portugalu.

Spomen plaketa za fotografiju

 • Na kraju puta

33. 1976. god. Međunarodna izložba fotografije Koštabona 76 u Kopru.

Diploma za fotografiju

 • Portret u kamenu

34. 1977. god. III međuklupska izložba Fotokluba Dom JNA u Zagrebu.

I nagrada za kolekciju fotografija

 • Galebovi No. 15
 • Galebovi No. 16
 • Galebovi No. 20
 • Galebovi No. 21

35. 1978. god. IV međuklupska izložba fotografije Fotokluba Mašinac u Sarajevu.

Diploma za fotografiju

 • Na raskršću

36. 1978. god. VIII izložba fotografije Zagreb 78 u Zagrebu.

II nagrada za fotografiju

 • Natjecatelji

37. 1978. god. Izložba fotografije Šuma i drvo u Karlovcu.

Posebna nagrada poduzeća Exportdrvo za kolekciju

 • Na umoru
 • Morski vuk
 • Na kraju puta
 • Tri ratna druga
 • Skrivene sudbine
 • Okovani Prometej
 • Starica

38. 1978. god. VII izložba fotografije Čelik i nafta u Sisku.

II nagrada za fotografiju

 • UFO 78

39. 1978. god. V međuklupska izložba fotografije u Prahovu u Srbiji.

Diploma za fotografiju

 • Galebovi No. 26

40. 1979. god. Izložba fotografije u Borovu.

Diploma za fotografije

 • Jesenska simfonija
 • Sudnji dan
 • Vragoljanka
 • Na kraju puta

41. 1979. god. V međuklupska izložba fotografije u Sarajevu.

Diploma za kolekciju fotografija

 • Galebovi No. 21
 • Galebovi No. 28
 • Galebovi No. 29
 • Galebovi No. 31
 • Galebovi No. 33
 • Galebovi No. 35

42. 1979. god. Izložba fotografije u Križevcima.

III nagrada za fotografiju

 • Praskozorje

43. 1979. god. 19. Zagreb salon, međunarodna izložba fotografije u Zagrebu.

Diploma za fotografiju

 • UFO 78

44. 1979. god. X salon fotografije Čovjek i more u Zadru.

I nagrada za kolekciju fotografija

 • Galebovi No. 31
 • Galebovi No. 33
 • Galebovi No. 34

45. 1979. god. Izložba fotografije u Dubrovniku.

Diploma za kolekciju fotografije

 • Galebovi No. 27
 • Galebovi No. 33
 • Galebovi No. 34

46. 1980. god. Izložba fotografije Sarajevo 80.

I nagrada za fotografiju

 • Natjecatelji

47. 1980. god. X izložba fotografije u Ivancu.

Diploma za fotografije

 • Posljednje pripreme
 • Intimni kutići

48. 1980. god. VII izložba fotografije Fotokluba Dom JNA u Križevcima.

I nagrada za kolekciju fotografija

 • Galebovi No. 27
 • Galebovi No. 33
 • Galebovi No. 34
 • Galebovi No. 35

49. 1980. god. Izložba fotografije Šuma i život u Varaždinu.

Diploma za fotografije

 • Na kraju puta
 • Okovani Prometej
 • Tri ratna druga
 • Galebovi No 31

50. 1980. god. Izložba fotografije u Koprivnici.

Diploma za fotografiju

 • Galebovi No 16

51. 1982. god. Izložba fotografije ŽISEL 82 u Omoljici u Vojvodini.

Diploma za fotografiju

 • Dobra zemlja

52. 1982. god. Izložba fotografije MORE Fotokluba OKO u Zagrebu.

II nagrada za kolekciju fotografija

 • Sanjarenje
 • Kozmetički zahvati
 • Galebovi No. 15
 • Galebovi No. 16

53. 1982. god. I međuklupska izložba fotografije u Negotinu u Srbiji.

Diploma za fotografiju

 • Sudnji dan

54. 1983. god. Izložba fotografije ŽISEL 83 u Omoljici u Vojvodini.

Diploma za fotografiju

 • Pod starim krovovima No. 43

55. 1984. god. Međuklupska izložba fotografije u Nikšiću i Titogradu u Crnoj Gori.

Diploma za fotografiju

 • ?

56. 1984. god. Izložba fotografije Kamen 84 u Puli.

Diploma za fotografiju

 • Mreža

57. 1986. god. I izložba fotoamatera željezničara Jugoslavije u Zagrebu.

I nagrada za fotografiju

 • UFO 78

58. 1986. god. IX izložba fotografije Fotokluba OKO u Zagrebu.

Diploma za fotografiju

 • Natjecatelji